ceny-w-czechach

Ceny trzody chlewnej w Czechach

Aktualne średnie ceny trzody chlewnej klasy E w Czechach EUR / 100 Kg. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.