ceny-w-czechach

Ceny jaj w Czechach

Najnowsze średnie tygodniowe ceny sprzedaży jaj konsumpcyjnych w Republice Czeskiej. (średnia klasy wagowej L i M wyrażona w euro i walucie krajowej za 100 kg). Źródło: Komisja Europejska