ceny-w-czechach

Ceny pszenicy konsumpcyjnej w Czechach

Aktualne notowania średnich cen pszenicy konsumpcyjnej w Czechach [PLN/tona]. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.