ceny-w-niemczech

Ceny jaj w Niemczech

Najnowsze średnie tygodniowe ceny sprzedaży jaj konsumpcyjnych w Niemczech. (średnia klasy wagowej L i M wyrażona w euro i walucie krajowej za 100 kg) - system chowu: wolny wybieg. Źródło: Komisja Europejska