ceny-w-niemczech

Ceny jęczmienia paszowego w Niemczech

Aktualne notowania średnich cen jęczmienia paszowego w Niemczech [PLN/tona]. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.