ceny-w-niemczech

Ceny pszenicy konsumpcyjnej w Niemczech

Aktualne notowania średnich cen pszenicy konsumpcyjnej w Niemczech [PLN/tona]. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.