ceny-w-unii-europejskiej

Ceny jęczmienia paszowego w Unii Europejskiej

Aktualne notowania średnich cen jęczmienia paszowego w Unii Europejskiej [PLN/tona]. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.