ceny-w-unii-europejskiej

Ceny pszenicy paszowej w Unii Europejskiej

Aktualne notowania średnich cen pszenicy paszowej w Unii Europejskiej [PLN/tona]. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.