ceny-we-francji

Ceny jęczmienia paszowego we Francji

Aktualne notowania średnich cen jęczmienia paszowego we Francji [PLN/tona]. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.