ceny-we-francji

Ceny pszenicy konsumpcyjnej we Francji

Aktualne notowania średnich cen pszenicy konsumpcyjnej we Francji [PLN/tona]. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.