ceny-wolowiny

Ceny ćwierci kompensowanych od krów rzeźnych

Analiza średniej ceny sprzedaży ćwierci wołowych (ceny ćwierci kompensowanych od krów rzeźnych) na rynek wewnętrzny w Polsce. Przedstawione średnie ceny liczone są jako średnia ważona.