ceny-wolowiny

Ceny ćwierci przednich od krów rzeźnych

Analiza średniej ceny sprzedaży ćwierci wołowych (ceny ćwierci przednich od krów rzeźnych) na rynek wewnętrzny w Polsce. Przedstawione średnie ceny liczone są jako średnia ważona.