ceny-wolowiny

Ceny ćwierci od byków do 2 lat

Analiza średniej ceny sprzedaży ćwierci wołowych (ceny ćwierci od byków do 2 lat) na rynek wewnętrzny w Polsce. Przedstawione średnie ceny liczone są jako średnia ważona.