ceny-wolowiny

Ceny wołowiny rostbef z kością

Analiza średniej ceny sprzedaży elementów mięsa wołowego (wołowina rostbef z kością). Przedstawione średnie ceny liczone są jako średnia ważona.