ceny-wolowiny

Ceny wołowiny udziec bez kości

Analiza średniej ceny sprzedaży elementów mięsa wołowego (udziec bez kości). Przedstawione średnie ceny liczone są jako średnia ważona.