ceny-ziemniakow

Ceny skupu ziemniaków łódzkie

Aktualne średnie ceny skupu netto ziemniaków województwo łódzkie w spółdzielniach ogrodniczych (cena za kg). Prezentowane w portalu średnie ceny liczone są jako średnia ważona.