ceny-zyta

Ceny żyta na targowiskach

Aktualne notowania cen żyta na targowiskach w Polsce w [zł/tona]. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.