ceny-zyta

Ceny żyta Lubuskie

Aktualne notowania średnich cen żyta na targowiskach województwo Lubuskie. Notowania cen na targowiskach w zł tona. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.