ceny-zyta

Ceny żyta Śląskie

Aktualne notowania średnich cen żyta na targowiskach województwo Śląskie. Notowania cen na targowiskach w zł tona. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.