ceny-zyta

Ceny żyta Zachodniopomorskie

Aktualne notowania średnich cen żyta na targowiskach województwo Zachodniopomorskie. Notowania cen na targowiskach w zł tona. Prezentowane średnie ceny liczone są jako średnia ważona.