Reklama تبلیغات
Notowania نقل قول


Cena fosforan amonu قیمت فسفات آمونیوم
pi±tek, 05 listopad 2010 ± PI Friday، 2010 نوامبر 5
Image ¦rednie ceny Fosforanu amonu 18%N i 46% P2O5 - w sierpniu 2010 r. قیمت میانگین فسفات آمونیوم 18٪ N و 46 درصد P2O5 - در ماه اوت 2010.
Czytaj ca³o æ... به عنوان خوانده شده ca³oæ ...
Cena Polifoska قیمت Polifoska
wtorek, 26 pa¼dziernik 2010 سه شنبه، 26 pa¼dziernik 2010
Image ¦rednie ceny Polifoska 8%N, 24%- w sierpniu 2010 r. قیمت میانگین Polifoska 8٪ N، 24٪ - در ماه اوت 2010.
Czytaj ca³o æ... به عنوان خوانده شده ca³oæ ...
Cena wapno tlenkowe اکسید قیمت آهک
wtorek, 26 pa¼dziernik 2010 سه شنبه، 26 pa¼dziernik 2010
Image ¦rednie ceny Wapno tlenkowe 60%CaO - w sierpniu 2010 r. قیمت میانگین آهک اکسید 60٪ کائو - در ماه اوت 2010.
Czytaj ca³o æ... به عنوان خوانده شده ca³oæ ...
Cena saletry amonowej قیمت نیترات آمونیوم
wtorek, 26 pa¼dziernik 2010 سه شنبه، 26 pa¼dziernik 2010
Image ¦rednie ceny Saletra amonowa 34%N - w sierpniu 2010 r. قیمت میانگین از نیترات آمونیوم 34٪ N - در ماه اوت 2010.
Czytaj ca³o æ... به عنوان خوانده شده ca³oæ ...
Ceny saletrzak قیمت از نیترات آمونیوم
czwartek, 21 pa¼dziernik 2010 پنجشنبه، 21 pa¼dziernik 2010
Image ¦rednie ceny nawozu - Saletrzak 28%N w sierpniu 2010 r. میانگین قیمت کود - نیترات آمونیوم 28٪ N در ماه اوت 2010.
Czytaj ca³o æ... به عنوان خوانده شده ca³oæ ...
Ceny superfosfat prosty 20% P2O5 قیمت سوپر فسفات ساده 20٪ P2O5
czwartek, 21 pa¼dziernik 2010 پنجشنبه، 21 pa¼dziernik 2010
Image ¦rednie ceny nawozu - Superfosfat prosty 20% P2O5 w sierpniu 2010 r. میانگین قیمت کود - ساده سوپر فسفات 20٪ P2O5 در ماه اوت 2010.
Czytaj ca³o æ... به عنوان خوانده شده ca³oæ ...
Ceny Mocznik 46%N قیمت اوره 46٪ N
czwartek, 21 pa¼dziernik 2010 پنجشنبه، 21 pa¼dziernik 2010
Image ¦rednie ceny nawozu - Mocznik 46%N w sierpniu 2010 r. میانگین قیمت کود - اوره 46٪ N در ماه اوت 2010.
Czytaj ca³o æ... به عنوان خوانده شده ca³oæ ...
Ceny nawozów NPK قیمت کود NPK
poniedzia³ek, 28 czerwiec 2010 Monday، 2010 ژوئن 28
Image Na gie³dzie eWGT mo¿na kupiæ Nawozy NPK w cenie 1130 z³/t – 1320 z³/t. در بورس اوراق بهادار می تواند eWGT خرید کود NPK در قیمت PLN 1130 / T - PLN 1320 / T.
Czytaj ca³o æ... به عنوان خوانده شده ca³oæ ...
Ceny soli potasowej نمک پتاسیم قیمت
poniedzia³ek, 28 czerwiec 2010 Monday، 2010 ژوئن 28
Image Na gie³dzie eWGT mo¿na kupiæ sól potasow± w cenie 1270 z³/t – 1300 z³/t. در بورس اوراق بهادار می تواند eWGT خرید ± نمک پتاسیم برای قیمت PLN 1270 / T - PLN 1300 / T.
Czytaj ca³o æ... به عنوان خوانده شده ca³oæ ...
Ceny nawozów NPK قیمت کود NPK
poniedzia³ek, 21 czerwiec 2010 Monday، 2010 ژوئن 21
Image Na gie³dzie eWGT mo¿na kupiæ nawozy NPK w cenie 1130 – 1320 z³/t. در بورس اوراق بهادار می تواند eWGT خرید NPK در قیمت 1130 - 1320 PLN / T.
Czytaj ca³o æ... به عنوان خوانده شده ca³oæ ...
Ceny soli potasowej نمک پتاسیم قیمت
poniedzia³ek, 21 czerwiec 2010 Monday، 2010 ژوئن 21
Image Na gie³dzie eWGT mo¿na kupiæ sól potasow± w cenie 1 380 z³/t. در بورس اوراق بهادار می تواند eWGT خرید ± نمک پتاسیم برای قیمت 1 380 PLN / T.
Czytaj ca³o æ... به عنوان خوانده شده ca³oæ ...
Ceny saletry amonowej قیمت از نیترات آمونیوم
poniedzia³ek, 07 czerwiec 2010 Monday، 2010 ژوئن 7
Image Na gie³dzie eWGT mo¿na kupiæ saletrê amonow± w cenie 715 z³/t. در بورس اوراق بهادار می تواند eWGT خرید ± نیترات آمونیوم برای قیمت 715 PLN / T.
Czytaj ca³o æ... به عنوان خوانده شده ca³oæ ...
Ceny nawozów NPK قیمت کود NPK
poniedzia³ek, 07 czerwiec 2010 Monday، 2010 ژوئن 7
Image Na gie³dzie eWGT mo¿na kupiæ nawozy NPK w cenie 685 z³/t-985 z³/t. در بورس اوراق بهادار می تواند eWGT خرید NPK در قیمت 685 PLN / T 985 PLN / T.
Czytaj ca³o æ... به عنوان خوانده شده ca³oæ ...
Ceny roztworu saletrzano-mocznikowego RSM قیمت راه حل اوره و نیترات آمونیوم RSM
wtorek, 25 maj 2010 Tuesday، 2010 مه 25
Image Na gie³dzie eWGT mo¿na kupiæ roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM) w cenie 720 z³/m3. در بورس اوراق بهادار می تواند eWGT خرید نیترات آمونیوم اوره (UAN) در قیمت 720 PLN / M3.
Czytaj ca³o æ... به عنوان خوانده شده ca³oæ ...
Ceny saletry amonowej قیمت از نیترات آمونیوم
wtorek, 25 maj 2010 Tuesday، 2010 مه 25
Image Na gie³dzie eWGT mo¿na kupiæ saletrê amonow± w cenie 855 z³/t. در بورس اوراق بهادار می تواند eWGT خرید ± نیترات آمونیوم برای قیمت 855 PLN / T.
Czytaj ca³o æ... به عنوان خوانده شده ca³oæ ...
Ceny saletrzak قیمت از نیترات آمونیوم
wtorek, 25 maj 2010 Tuesday، 2010 مه 25
Image Na gie³dzie eWGT mo¿na kupiæ saletrzak w cenie 650 z³/t. در بورس اوراق بهادار می تواند eWGT خرید نیترات در قیمت 650 PLN / T.
Czytaj ca³o æ... به عنوان خوانده شده ca³oæ ...
Ceny mocznika قیمت اوره
poniedzia³ek, 10 maj 2010 Monday، 2010 مه 10
Image Na gie³dzie eWGT mo¿na kupiæ mocznik w cenie 915 z³/t. در بورس اوراق بهادار می تواند eWGT خرید اوره در قیمت 915 PLN / T.
Czytaj ca³o æ... به عنوان خوانده شده ca³oæ ...
Ceny nawozów قیمت کود
poniedzia³ek, 03 maj 2010 Monday، 2010 مه 3
Image Rynek nawozów rz±dzi siê swoimi prawami. امروز بازار کود دولت ± دارای قوانین خاص خود. Zobaczmy jak kszta³tuj± siê ceny. بیایید ببینید که چگونه ± kszta³tuj تا قیمت ها. Niestety przewidywania ekspertów na najbli¿sze tygodnie nie s± optymistyczne – stawki mog± jeszcze wzrosn æ. متاسفانه، کارشناسان پیش بینی نزدیک به ± هفته خوشبین نیست - نرخ ممکن است هنوز wzrosnæ ±.
Czytaj ca³o æ... به عنوان خوانده شده ca³oæ ...
Ceny mocznik قیمت اوره
poniedzia³ek, 03 maj 2010 Monday، 2010 مه 3
Image Na gie³dzie eWGT mo¿na kupiæ mocznik w cenie 930 z³/t. در بورس اوراق بهادار می تواند eWGT خرید اوره در قیمت 930 PLN / T.
Czytaj ca³o æ... به عنوان خوانده شده ca³oæ ...
Ceny saletrzak قیمت از نیترات آمونیوم
poniedzia³ek, 03 maj 2010 Monday، 2010 مه 3
Image Na gie³dzie eWGT mo¿na kupiæ saletrzak w cenie 688 z³/t. در بورس اوراق بهادار می تواند eWGT خرید نیترات در قیمت 688 PLN / T.
Czytaj ca³o æ... به عنوان خوانده شده ca³oæ ...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 Nastêpna > Ostatnia >> << شروع <قبلی 1 2 3 بعدی> آخرین >>

Wyniki 1 - 20 z 47 نمایش نتایج: از 1 - 20 از 47

Notowania cen
Portal rolniczy
Praca w rolnictwie