Reklama Reklâm
Notowania Özlü Sözler


Ceny soi Soya fiyatları
Ceny soi Soya fiyatları
niedziela, 23 styczeñ 2011 Pazar, Ocak 23, 2011
Image Po gwa³townych wzrostach cen soi, spowodowanych prognozami mniejszych zbiorów na ¶wiecie, nadszed³ czas na lekkie korekty w dó³. Nedeniyle Dünyada tahmin küçük tarıma gwa³townych soya zamların ardından, zaman Down hafif bir ayarlama geldi. Tona soi na gie³dzie w Chicago stania³a i kosztuje dzisiaj blisko 1500 z³otych. Chicago stania³a yılında borsada soya fasulyesi ton ve neredeyse 1500 zlotys bugün maliyeti.
Czytaj ca³o æ... Ca³oæ oku ...
Ceny soi Soya fiyatları
poniedzia³ek, 29 listopad 2010 Pazartesi, Kasım 29, 2010
Image ¬le siê dzieje na rynku pasz. ¬le yem oluyor. Po niewielkich spadkach cena soi znowu pnie siê w górê. Küçük bir soya fasulyesi fiyatı düşüşler sonra yeniden tepesine tırmanmaya. Na gie³dzie w Chicago tona kosztuje ju¿ blisko 1370 z³otych i wci ¿ ro¶nie. 1370 Zlotisi ve wci¿ ro¶nie zaten yakın Chicago ton maliyetleri borsada. Mniejsze zbiory soi, wysokie ceny zbó¿ i niskie ceny miêsa – efekt – nie tylko przestaje op³acaæ siê produkcja pasz, ale i sprzeda¿ samych komponentów paszowych. Küçük soya hasat, yüksek fiyatlar ve tahıl et gibi düşük fiyatlar - etkisi - sadece yem üretimi, ancak yem bileşenleri olarak satış op³acaæ durur.
Czytaj ca³o æ... Ca³oæ oku ...
Ceny soi Soya fiyatları
poniedzia³ek, 04 pa¼dziernik 2010 Pazartesi, 4 Ekim 2010 tarihinde
Image O blisko dwa miliony ton bêdzie mniejsza tegoroczna produkcja soi na ¶wiecie – szacuje Oil World. Yaklaşık iki milyon ton Dünyada küçük bu yılki soya üretimi olacak - Yağ Dünya tahmin ediyor.
Czytaj ca³o æ... Ca³oæ oku ...
Ceny soi Soya fiyatları
wtorek, 23 marzec 2010 Salı Mart 23, 2010
Rynek soi bêdzie ci±gn ³ w dó³ ceny rzepaku. Soya pazar Aşağı kolza gn³ ± olanlar olacaktır. W najlepszym wypadku nie pozwoli na wzrosty. En iyi ihtimalle, üremesine izin vermez. Hamulcem przecen bêdzie przede wszystkim rosn±ce zapotrzebowanie na olej rzepakowy ze strony producentów biodiesla. Fren indirimlerinin öncelikle biyodizel üreticilerinden kolza yağı için ce talep ± büyüyecek. Gdyby nie to, nadchodz±ce, rekordowe zbiory soi mocno wp³yn ³yby na obni¿ki cen rzepaku. Bu ce ± gelmiyor olsaydı, kayıt soya hasat tecavüz fiyatlarındaki kesim üzerinde ağır wp³yn³yby.
Czytaj ca³o æ... Ca³oæ oku ...

Notowania cen
Rybacy
Portal rolniczy
Filmy rolnicze
Portal o warzywach
Praca w rolnictwie