Reklama Reklâm
Notowania Özlü Sözler


Ceny soi Soya fiyatları
Ceny soi Soya fiyatları
niedziela, 23 styczeñ 2011 Pazar 2011 23 Ocak
Image Po gwa³townych wzrostach cen soi, spowodowanych prognozami mniejszych zbiorów na ¶wiecie, nadszed³ czas na lekkie korekty w dó³. Nedeniyle ¶wiecie düşük hasat tahminleri soya fiyatlarındaki artışlar gwa³townych sonra, zaman Down hafif düzeltme geldi. Tona soi na gie³dzie w Chicago stania³a i kosztuje dzisiaj blisko 1500 z³otych. Chicago stania³a borsasında soya fasulyesi bir ton ve yaklaşık 1.500 zlotys bugün maliyeti.
Czytaj ca³o æ... Ca³oæ Oku ...
Ceny soi Soya fiyatları
poniedzia³ek, 29 listopad 2010 Pazartesi, Kasım 29, 2010
Image ¬le siê dzieje na rynku pasz. ¬le yem oluyor. Po niewielkich spadkach cena soi znowu pnie siê w górê. Soya fasulyesi fiyatı küçük düşüşler sonra tekrar üstüne tırmanma. Na gie³dzie w Chicago tona kosztuje ju¿ blisko 1370 z³otych i wci ¿ ro¶nie. 1370 zlotys ve wci¿ ro¶nie zaten yakın Chicago ton maliyetleri Borsada. Mniejsze zbiory soi, wysokie ceny zbó¿ i niskie ceny miêsa – efekt – nie tylko przestaje op³acaæ siê produkcja pasz, ale i sprzeda¿ samych komponentów paszowych. Soya fasulyesi küçük hasat, hububat ve düşük et fiyatlarındaki yüksek fiyatlar - etkisi - sadece op³acaæ hayvan yemi üretimi, aynı zamanda aynı bileşenler yem satışı devam ediyor.
Czytaj ca³o æ... Ca³oæ Oku ...
Ceny soi Soya fiyatları
poniedzia³ek, 04 pa¼dziernik 2010 04 pa¼dziernik 2010 Pazartesi
Image O blisko dwa miliony ton bêdzie mniejsza tegoroczna produkcja soi na ¶wiecie – szacuje Oil World. Yağ Dünya tahminleri - yaklaşık iki milyon ton daha küçük bu yılki soya üretim ¶wiecie olacaktır.
Czytaj ca³o æ... Ca³oæ Oku ...
Ceny soi Soya fiyatları
wtorek, 23 marzec 2010 Salı Mart 23, 2010
Rynek soi bêdzie ci±gn ³ w dó³ ceny rzepaku. Pazar soya fasulyesi size ± gn³ Down kolza olacak. W najlepszym wypadku nie pozwoli na wzrosty. En iyi ihtimalle, orada artacaktır. Hamulcem przecen bêdzie przede wszystkim rosn±ce zapotrzebowanie na olej rzepakowy ze strony producentów biodiesla. Fren fiyat indirimleri başta ce ± biyodizel üreticilerinden kolza yağı talebi artıyor olacak. Gdyby nie to, nadchodz±ce, rekordowe zbiory soi mocno wp³yn ³yby na obni¿ki cen rzepaku. O ce ± gelmiyor olsaydı, soya fasulyesi bir tampon kırpma tecavüz fiyatlarındaki kesintileri ağır wp³yn³yby.
Czytaj ca³o æ... Ca³oæ Oku ...

Notowania cen
Portal rolniczy
Praca w rolnictwie