Reklama Reklâm
Notowania Özlü Sözler


Ceny soi Soya fiyatları
Ceny soi Soya fiyatları
niedziela, 23 styczeñ 2011 Pazar, Ocak 23, 2011
Image Po gwa³townych wzrostach cen soi, spowodowanych prognozami mniejszych zbiorów na ¶wiecie, nadszed³ czas na lekkie korekty w dó³. Nedeniyle World düşük hasat tahminleri soya fiyatlarındaki artışlar gwa³townych sonra, zaman Down hafif ayarlama geldi. Tona soi na gie³dzie w Chicago stania³a i kosztuje dzisiaj blisko 1500 z³otych. Chicago, bugün stania³a borsasında soya fasulyesi Ton ve yaklaşık 1500 zlotys maliyeti.
Czytaj ca³o æ... Ca³oæ Oku ...
Ceny soi Soya fiyatları
poniedzia³ek, 29 listopad 2010 Pazartesi, Kasım 29, 2010
Image ¬le siê dzieje na rynku pasz. ¬le yem oluyor. Po niewielkich spadkach cena soi znowu pnie siê w górê. Soya fasulyesi fiyatı küçük düşüşler sonra tekrar üstüne tırmanma. Na gie³dzie w Chicago tona kosztuje ju¿ blisko 1370 z³otych i wci ¿ ro¶nie. Chicago ton borsada zaten yaklaşık 1.370 Zlotisi ve wci¿ ro¶nie maliyeti. Mniejsze zbiory soi, wysokie ceny zbó¿ i niskie ceny miêsa – efekt – nie tylko przestaje op³acaæ siê produkcja pasz, ale i sprzeda¿ samych komponentów paszowych. Böyle tahıl, et gibi soya fasulyesi, yüksek fiyatlar ve düşük fiyatlar Küçük koleksiyonlar - etkisi - durur üretiminde sadece yem op³acaæ, ama aynı bileşenler ve yem satışı.
Czytaj ca³o æ... Ca³oæ Oku ...
Ceny soi Soya fiyatları
poniedzia³ek, 04 pa¼dziernik 2010 Pazartesi, 4 Ekim 2010 tarihinde
Image O blisko dwa miliony ton bêdzie mniejsza tegoroczna produkcja soi na ¶wiecie – szacuje Oil World. yaklaşık iki milyon ton Dünyada küçük bu yılki soya üretimi olacak - Yağ Dünya tahmin.
Czytaj ca³o æ... Ca³oæ Oku ...
Ceny soi Soya fiyatları
wtorek, 23 marzec 2010 Salı Mart 23, 2010
Rynek soi bêdzie ci±gn ³ w dó³ ceny rzepaku. Soya pazarı Aşağı ± gn³ kolza olanlar olacaktır. W najlepszym wypadku nie pozwoli na wzrosty. En iyi ihtimalle, bu büyümeyi izin vermez. Hamulcem przecen bêdzie przede wszystkim rosn±ce zapotrzebowanie na olej rzepakowy ze strony producentów biodiesla. Fren öncelikle ce ± indirimlerinin biyodizel üreticilerinden kolza yağı talebi artan olacaktır. Gdyby nie to, nadchodz±ce, rekordowe zbiory soi mocno wp³yn ³yby na obni¿ki cen rzepaku. O ce ± gelmiyor olsaydı, soya tampon hasat kuvvetle tecavüz fiyatlarındaki kesim üzerinde wp³yn³yby.
Czytaj ca³o æ... Ca³oæ Oku ...

Notowania cen
Portal rolniczy
Praca w rolnictwie