Ceny-ziemi-lubelskie

Ceny pastwisk Lubelskie

Aktualne średnie ceny zakupu/sprzedaży pastwisk w II kw. 2015 r. Średnie ceny gruntów wg GUS. Prezentowane informacje o średnich cenach pastwisk - wykorzystywane przez banki w procesie udzielania kredytów. Prezentowane średnie ceny – w zł za hektar.